Aktuality

« 1 2 3 4 »
Nasněžilo...

Nasněžilo...

2. 2. 2019

Dokonce i v Praze.... A někdo zvládl postavit sněhuláky!......

Celý článek
Slavnost sv.Anděly

Slavnost sv.Anděly

27.1.

Na slavnost naší Zakladatelky jsme se připravovaly novénou - jak v komunitách, tak ve školách...- ve spojení s našimi sestrami po celém světě!...

Celý článek
Pozvánka na přednášku

Pozvánka na přednášku

5.12.2018

SYNODA O MLÁDEŽI – přednáška a beseda s otcem biskupem Tomášem Holubem, přímým účastníkem Synody Kdy?:   Středa  5. 12. v 19 hod Kde?: sál kláštera sester voršilek (Vchod z Národní třídy přes Endokr. ústav)...

Celý článek
30 let slibů

30 let slibů

26.11.2018

"Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mk 6,33) Děkuji Bohu, že jsem mohla složit své první sliby 26.listopadu 1988 v Jiřetíně pod Jedlovou a prosím o modlitbu do dalších let ve službě Bohu i lidem. Sestra Magdalena, osu     (Obnovovala své sliby při školní mši svaté a také přispěla ke sváteční liturgii scénickým tancem)....

Celý článek
Provinciální kapitula

Provinciální kapitula

27.-29.11.2018

27.-29.11. 2018 se v Jiřetíně pod Jedlovou, v komunitě našich nejstarších sester uskutečnila naše PROVINCIÁLNÍ KAPITULA. Setkání proběhlo v sesterském duchu, v otevřenosti všemu, kam nás Duch sv. zve a nadále jako mezinárodní Institut povede...a ve spojení v modlitbě za ty provincie, kde kapituly ještě probíhají. Vše je přípravou na GENERÁLNÍ KAPITULU, která bude zahájena 8.září 2019 v Římě a budou se ji ú...

Celý článek
Věčné sliby Sr.Alžběty

Věčné sliby Sr.Alžběty

8.9.2018

Radujeme se spolu s naší Sr.Alžbětou,která dnes dala NAVŽDY své ANO Nebeskému Ženichovi...   Můžete být ve spojení - zde odkaz na youtube video ze slavnosti: https://www.youtube.com/watch?v=KB49u8AUsjE   Více fotek ve fotogalerii...   Sr.Alžběta všem děkuje za modlitby, přání a finanční dar pro naše misie v Karibské oblasti - konkrétně pro Venezuelu. Kéž vám to Pán hojně odmění!...

Celý článek
POZVÁNKA na věčné sliby

POZVÁNKA na věčné sliby

na 8.9.2018

    Drazí, velmi se raduji, že vás mohu pozvat na své věčné sliby do mého rodného města. Těším se, že ve vašem společenství (ať už přímém nebo na dálku přes web farnost Červený Kostelec živě) budu moci Bohu vyslovit navždy své ANO. Věřím, že ten čas bude pro každého z nás vzájemným povzbuzením. Velmi vám děkuji za vaše modlitby, oběti a vaši podporu. Moc si toho vážím a vyprošuji vám hojné požehnání od P...

Celý článek
Biblický citát

Biblický citát

léto

"V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry..." Ef 6,18...

Celý článek
Návštěvy

Návštěvy

březen,duben,květen

Nejprve nás navštívili mladí misionáři z USA - měli pěkně připravené evangelizační výstupy ve škole. Další měsíc nás těšily sesterské návštěvy z jiných provincií....Kéž jim všem Pán žehná!...

Celý článek
Střípky z ŘU-nové sestry v Africe i Irsku

Střípky z ŘU-nové sestry v Africe i Irsku

zač. roku 2018

IRSKO/WALES/KEŇA   Na slavnost sv. Anděly 27.1. 2018 sestry z této unie voršilek obnovily své sliby podle našich Stanov a staly se tak oficiálně naší novou provincií.Radujeme se tedy, že máme nově sestry v Irsku i v Keni!...

Celý článek
« 1 2 3 4 »