Aktuality

« 1 2 3 »
Věčné sliby Sr.Alžběty

Věčné sliby Sr.Alžběty

8.9.2018

Radujeme se spolu s naší Sr.Alžbětou,která dnes dala NAVŽDY své ANO Nebeskému Ženichovi...   Můžete být ve spojení - zde odkaz na youtube video ze slavnosti: https://www.youtube.com/watch?v=KB49u8AUsjE   Více fotek ve fotogalerii...   Sr.Alžběta všem děkuje za modlitby, přání a finanční dar pro naše misie v Karibské oblasti - konkrétně pro Venezuelu. Kéž vám to Pán hojně odmění!...

Celý článek
POZVÁNKA na věčné sliby

POZVÁNKA na věčné sliby

na 8.9.2018

    Drazí, velmi se raduji, že vás mohu pozvat na své věčné sliby do mého rodného města. Těším se, že ve vašem společenství (ať už přímém nebo na dálku přes web farnost Červený Kostelec živě) budu moci Bohu vyslovit navždy své ANO. Věřím, že ten čas bude pro každého z nás vzájemným povzbuzením. Velmi vám děkuji za vaše modlitby, oběti a vaši podporu. Moc si toho vážím a vyprošuji vám hojné požehnání od P...

Celý článek
Biblický citát

Biblický citát

léto

"V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry..." Ef 6,18...

Celý článek
Návštěvy

Návštěvy

březen,duben,květen

Nejprve nás navštívili mladí misionáři z USA - měli pěkně připravené evangelizační výstupy ve škole. Další měsíc nás těšily sesterské návštěvy z jiných provincií....Kéž jim všem Pán žehná!...

Celý článek
Střípky z ŘU-nové sestry v Africe i Irsku

Střípky z ŘU-nové sestry v Africe i Irsku

zač. roku 2018

IRSKO/WALES/KEŇA   Na slavnost sv. Anděly 27.1. 2018 sestry z této unie voršilek obnovily své sliby podle našich Stanov a staly se tak oficiálně naší novou provincií.Radujeme se tedy, že máme nově sestry v Irsku i v Keni!...

Celý článek
Individuální duch.obnova

Individuální duch.obnova

ztišení během r. 2018

Pro skutečné zájemkyně o ztišení, hledající svou cestu za Pánem...: Hledáš-li 1-2 denní individuální obnovu: modlitbu a ztišení s duchovním doprovázením, tak se lze více domluvit přes mail: lauruscm@email.cz - na konkrétní datum a místo  (v postní době, místo Praha nebo Jiřetín pod Jedlovou), podle možností Tvých i našich......

Celý článek
Novéna ke sv.Anděle

Novéna ke sv.Anděle

18.1.-27.1.

Svatá Andělo, která jsi odrazem lásky Boží, pros za nás!   MODLITBA sv. ANDĚLY MERICI Můj Pane, můj pravý Živote a moje jediná Naděje, prosím tě přijmi dobrotivě toto mé ubohé a nečisté srdce a odstraň z něho každý špatný sklon a vášeň a spal je v planoucím žáru své Božské lásky. Prosím tě, abys přijal každou mou touhu, mou svobodnou vůli. Vždyť ona sama, postižena hříchem, nedokáže rozeznávat do...

Celý článek
Svěřit svůj život

Svěřit svůj život

11.11. 2017

SVĚŘIT SE DO BOŽÍCH RUKOU   "Často se domníváme, že musíme vzít život do vlastních rukou a sami si naprogramovat budoucnost. Já si myslím, že je lepší nechat to na Bohu. To neznamená, že máme být psychicky slabí, neschopní se rozhodnout, že se máme nechat manipulovat svým okolím. Uposlechnutí Boží vůle není slabost, ale ODVAHA! Odvaha spolehnout se na Něj, věřit, že jeho cesty jsou našimi cestami. Odvaha následovat...

Celý článek
Svátek Narození Panny Marie

Svátek Narození Panny Marie

8. 9. 2017

Svátek, kdy se podle naší řádové tradice svěřujeme do zvláštní ochrany Matky Boží Používáme krásnou starobylou modlitbu:   " O nejblahoslavenější a neposkvrněná Panno a Matko Boží Maria, Královno nebes a země. V přítomnosti nejsvětější a nerozdílné Trojice a celého nebeského dvoru, volíme si Tě za svoji Matku a zvláštní přímluvkyni - a prosíme Tě z hlubin svého srdce: měj péči o naši řeholní rodinu, která tě uzn...

Celý článek
Naučme se hymnu na CSM v Olomouci!

Naučme se hymnu na CSM v Olomouci!

červenec 2017

Těšíme se na setkání....Hymna CSM je povedená - viz videoklip; děkujeme za nahrávku:   https://www.youtube.com/watch?v=2lLebZg4SQ8   A také se společně modlíme (převzato ze stránek CSM):   Modlitba za CSM 2017 v Olomouci Dobrý Bože,miluješ nás a pomáháš nám.A i když se od Tebe často odvracíme,Ty nás nikdy neopouštíš. Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“ Ukazuje, že přišel, aby nám um...

Celý článek
« 1 2 3 »