30 let slibů

26.11.2018

"Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno." (Mk 6,33)


Děkuji Bohu, že jsem mohla složit své první sliby

26.listopadu 1988 v Jiřetíně pod Jedlovou

a prosím o modlitbu do dalších let

ve službě Bohu i lidem.


Sestra Magdalena, osu

 

 

(Obnovovala své sliby při školní mši svaté
a také přispěla ke sváteční liturgii scénickým tancem).

Další fotografie: