Biblický citát

léto

"V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste,

bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry..."


Ef 6,18