Kurz ANGLIČTINY

od 2.7.- Krakow

Naše 3 sestry se snaží mluvit a mluvit, spolu s dalšími sestrami z Evropy...

- a pak hlavně s rodilými mluvčími, našimi sestrami z Anglie.

Kéž jim Duch svatý dává sílu a dar jazyků!

Další fotografie: