Naučme se hymnu na CSM v Olomouci!

červenec 2017

Těšíme se na setkání....Hymna CSM je povedená - viz videoklip; děkujeme za nahrávku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=2lLebZg4SQ8

 

A také se společně modlíme (převzato ze stránek CSM):

 

Modlitba za CSM 2017 v Olomouci

Modlitba za CSM 2017 v OlomouciDobrý Bože,
miluješ nás a pomáháš nám.
A i když se od Tebe často odvracíme,
Ty nás nikdy neopouštíš. 
Poslal jsi nám svého Syna, který nám opakuje: „Nebojte se!“ 
Ukazuje, že přišel, aby nám umožnil žít naplno a v radosti.

Prosíme Tě za všechny mladé lidi.
Dej jim svého Svatého Ducha,
aby se dobře připravili 
a opravdově prožili Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Prosíme, dej, aby se s Tebou osobně setkali,
poznali, že Ti na nich záleží, 
a dovolili, abys jim v životě pomáhal.

Ať jim radost z Tebe dává sílu
být v naší vlasti a v celém světě solí a světlem.
Kéž může každý člověk zakusit
Tvoji dobrotu a pomoc.

Panno Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.