Návštěva Sr.Beatrice z Anglie a sliby

12.11.obnovily v Olomouci naše 2 sestry své řeholní sliby.

Měly jsme tu čest, že svědectví složení slibů bylo v pravdě mezinárodní.

Děkujeme Pánu za milost Římské unie!

Děkujeme Sr. Beatrice, že nás potěšila svou návštěvou

- ve všech komunitách a hlavně pomocí při výuce angličtiny!

Další fotografie: