Návštěvy

březen,duben,květen

Nejprve nás navštívili mladí misionáři z USA - měli pěkně připravené evangelizační výstupy ve škole.

Další měsíc nás těšily sesterské návštěvy z jiných provincií....Kéž jim všem Pán žehná!

Další fotografie: