Novéna ke sv.Anděle

18.1.-27.1.

Svatá Andělo,

která jsi odrazem lásky Boží,

pros za nás!

 


MODLITBA sv. ANDĚLY MERICI


Můj Pane, můj pravý Živote a moje jediná Naděje,

prosím tě přijmi dobrotivě toto mé ubohé a nečisté srdce

a odstraň z něho každý špatný sklon a vášeň a spal je
v planoucím žáru své Božské lásky.

Prosím tě, abys přijal každou mou touhu, mou svobodnou vůli.

Vždyť ona sama, postižena hříchem, nedokáže rozeznávat dobro od zla.

Proto, Pane, přijmi každou mou myšlenku, slovo i činnost a vůbec vše,

co mám v sobě i mimo sebe.

To vše přináším k nohám tvého Božského Majestátu s prosbou,
abys to shovívavě přijal,
i když jsem toho nehodná.

Amen!