POZVÁNKA na věčné sliby

na 8.9.2018

 

 

Drazí,

velmi se raduji, že vás mohu pozvat
na své věčné sliby
do mého rodného města.

Těším se, že ve vašem společenství
(ať už přímém nebo na dálku přes web farnost Červený Kostelec živě)
budu moci Bohu vyslovit
navždy své ANO.
Věřím, že ten čas bude pro každého
z nás vzájemným povzbuzením.
Velmi vám děkuji za vaše modlitby, oběti a vaši podporu.
Moc si toho vážím a vyprošuji vám hojné požehnání od Pána.

Už nyní se setkávám s otázkou,
co bych chtěla za dárek.
Toužím po jednom,
a to radovat se spolu s vámi,
že nám Pán daroval život a chválit Ho za Jeho nekonečné milosrdenství
ke každému člověku.

Místo osobních darů však preferuji příspěvek na naše voršilské misie:
na dílo našich sester v Karibské oblasti. Udělalo by mi to větší radost
než nějaký hmotný dar.
Dar je možné věnovat
do speciální pokladničky na oslavě.

Ze srdce vám děkuji za lásku a podporu, kterou mě zahrnujete.
I já na vás s láskou
a vděčností myslím a pamatuji v modlitbách.

vaše


s. Alžběta Ladnarová, osu (Lenka)