Přijetí do noviciátu

Slavnost Krista Krále Řím

S velikou radostí oznamujeme, že na slavnost Krista Krále - 20. listopadu 
přijala řeholní oděv sester postulantka Lucie. Dostala též nové jméno Sr. Terezie.
Její patronkou a novou průvodkyní na cestě je sv. Terezie z Lisieux.
Kéž Ten, na Jehož volání odpovídá,
vede její kroky - nejen v mezinárodním noviciátě v Římě!

Další fotografie: