Logo Generální kapituly

Provinciální kapitula

27.-29.11.2018

27.-29.11. 2018 se v Jiřetíně pod Jedlovou,

v komunitě našich nejstarších sester

uskutečnila naše PROVINCIÁLNÍ KAPITULA.


Setkání proběhlo v sesterském duchu, v otevřenosti

všemu, kam nás Duch sv. zve a nadále jako mezinárodní Institut povede...
a ve spojení v modlitbě za ty provincie, kde kapituly ještě probíhají.


Vše je přípravou na GENERÁLNÍ KAPITULU,

která bude zahájena 8.září 2019 v Římě

a budou se ji účastnit provinciální představené a volené delegátky ze všech zemí a provincií.


Děkujeme všem za modlitbu....

Další fotografie:Kéž nás Duch svatý přetváří....a dává své dary!Abychom spolupracovaly na díle, ke kterému jsme povolány....!