Svátek Narození Panny Marie

8. 9. 2017

Svátek, kdy se podle naší řádové tradice

svěřujeme do zvláštní ochrany Matky Boží

Používáme krásnou starobylou modlitbu:

 

" O nejblahoslavenější a neposkvrněná Panno a Matko Boží Maria, Královno nebes a země.
V přítomnosti nejsvětější a nerozdílné Trojice a celého nebeského dvoru,
volíme si Tě za svoji Matku a zvláštní přímluvkyni - a prosíme Tě z hlubin svého srdce:
měj péči o naši řeholní rodinu, která tě uznává za svou první představenou.


Představená domu (komunity nebo provincie) dává symbolicky k obrazu či k soše Panny Marie své klíče od domu:

A říká:

Já..........., nehodná služebnice Tvá, uznávám svou úplnou nedostatečnost,
odevzdávám do tvých rukou svůj úřad představené a volám se svými sestrami k tobě,
abys převzala naše vedení, abychom dokonale zachovávaly svá pravidla a sliby
a s láskou sloužily tvému Božskému Synu..."

 

Modlitba ještě pokračuje dál...