Vstup do postulátu

22. 2. 2017

Když někdo projeví přání vstoupit do našeho řádu, pokusíme se lépe ho poznat,

abychom - pokud je to možné - rozpoznaly pravost jeho povolání

a aby se mu poskytla nutná pomoc...

 

Radujeme se spolu se Zdeňkou - v den jejího vstupu do POSTULÁTU

 

Postulantka se účastní života, modlitby a apoštolátu sester, aby viděla,

zda voršilský život bude pro ni pravou odpovědí na Boží výzvu

a na její apoštolské tužby...

Další fotografie: