Indonésie a RGR

podzim 2017

Poselství z Rozšířené generální rady v Asii:


Od vyloučení k setkání - Region  Asie/ Tichomoří

My, dcery sv. Anděly, voršilky Římské unie, které pocházíme z různých kultur,

různých jazykových oblastí, způsobů myšlení i řešení situací.

Skrze sdílení našich rozmanitých zkušeností z pobytu na různých místech regionu Asie/Tichomoří,

jsme  opravdu zakusily jednotu srdce a mysli.

Během našich zkušenostních pobytů jsme se setkaly s uprchlíky, ekonomickými přistěhovalci,

domorodými kmeny, s osobami ohroženými obchodem s lidmi,

s lidmi zapojenými do otázek ochrany životního prostředí. Zúčastnily jsme se dialogu
s muslimskými, hinduistickými a buddhistickými bratry a sestrami.

"Musíme se naučit, že opravdové setkání vyžaduje pokoru, trpělivost a naslouchání ...

to znamená také na druhé straně souhlasit s naší křehkostí a slabostí." (Jean Vanier).


Naše setkání nás vedlo do hloubin srdce a k vnitřní proměně.

Ježíšovo podobenství o dobrém Samaritánovi odráží naše zkušenosti v průběhu RGR.

Také my jsme naslouchaly otázce položené Ježíšovi:

"Kdo je můj bližní?"

Jsme ochotni poslouchat tuto otázku každý den?

Copak nám srdce nehoří, když slyšíme křik naší země a našich bližních?

Evangelium se nás ptá každý nový den a vyžaduje odpověď od každé z nás.

Ježíš nás dnes zve :  "Jdi a jednej také tak." Lk 10,37Slova, která zaznívala v našich sdíleních: vztahy; tváří v tvář; hotovy ke změně;

indiference; setkání; respekt; věřit; naděje; dnes; pokora; milosrdenství; vyjití; soucit;

bez omezení; otevřenost k novému; bližní; jednej; dělej něco; zranitelnost