Jubileum - 65 let od prvních slibů

2.8.2017

Naše drahé Sestry: Sr. Perpetua a Sr.Nives oslavily 65 let věrnosti Pánu v řeholním životě...

Děkujeme spolu s nimi Nejsvětější Trojici za všechny dary, které během let obdržely;

a také za to, čím byly a jsou pro své okolí a své spolusestry!