Setkání provinciálních představených Evropy

13.-16.3.

KRAKOW - setkání provinciálních představených Evropy (13.-16.3.)

Komunita sester v Krakowě velmi pěkně přijala a hostila setkání provinciálních představených Evropy.

Tento čas byl požehnaný poutí do svatyně Božího Milosrdenství, vzájemným sdílením a prací nad přípravou

některých témat pro Generální kapitulu a také pro Evropských noviciát v Římě. S radostí jsme navštívily

ranní modlitbu ve škole, v mateřské školce a naše sestry v juniorátě.