Vizitace gener.rádkyň v provincii

březen 2017

Vizitační návštěva z Generalátu:

Sr. Moekti (Verena Moekti Gondosasmito) z Indonésie
a Sr. Neusimar (Neusimar Marques da Silva) z Brazílie

přiletěly z Říma do Prahy 20. března.

 

Svůj čas věnovaly návštěvě komunit, rozhovorům s jednotlivými sestrami

a také návštěvou škol a setkáním s našimi spolupracovníky.

Jsme vděčné za všechna slova povzbuzení, za krásný čas sdílení a radostného ducha, kterého nám přinesly...

Zamavály jsme jim 5. dubna a popřály požehnané Velikonoce.