Modlitba se svatou Andělou

Modlitba s Andělou Merici. Paulínky, Praha 2001 - český překlad z "Prier avec Angèle Merici"

 

Anděla se modlila takto:

 

"Signor mio, illumina le tenebre del cuor mio, et dammi gratia piu presto di morire,

che mai hoggi offenda la tua divina Maestade.

Et assegura i miei affetti et sensi, che non prevariccheno né

a destra, né a sinistra,

né me rivoltino dalla lucidissima faccia tua,

che contenta ogni cuor afflitto"

 

A takto by se asi Anděla modlila dnes:

 

Pane, v mém srdci je tma;

dej mi své světlo a svou sílu, abych ti byla věrná. Posilni mě v nitru

a dej mi pokoj do srdce. Jsem smutná, že v sobě poznávám

tolik nespravedlnosti a tolik zla. A proto Tě prosím stále a všude:

smiluj se nade mnou a dej mi čas, abych se mohla kát.

Pane, odpusť mi všechno zlo, kterého jsem se dopustila

v průběhu celého svého života.

Odpusť také mým rodičům a přátelům.

Vím, že Tě o to mohu prosit, protože Ty jsi na sebe již vzal

hříchy všech lidí.

Chci Pane, aby sis vzal celé mé srdce.

Je mi líto, že jsem Tě začala následovat tak pozdě.

A ještě dnes nacházím výmluvy a kladu si podmínky své služby.

Rozhojni, prosím Tě, mou lásku k Tobě i k mým bližním,

aby pro mě bylo snazší sloužit.

Prosím Tě zvláště za ty, kteří Tě neznají:

otevři jejich oči a jejich srdce pro svou lásku.

A prosím Tě o toto:

učiň, abych mohla navzdory svým slabostem

o Tobě svědčit.