Naše identita

,,Ježíš náš jediný poklad“

Spolu s Andělou svědčíme o našem spojení s Ježíšem tím, že ho následujeme jako zasvěcené ženy (sliby).

Následující rysy jsou integrální částí naší identity:

1. Prožívat paskální tajemství

2. Kontemplativní v činu

3. Úcta ke každé osobě

4. Komunita

5. Poslání