Sestry voršilky ve světě

Voršilky mapa

 

Z podnětu papeže Lva XIII. vznikla Římská unie. Ve světě jsou ale i jiné voršilské unie a kongregace (43),

které se z různých důvodů k Římu nemohly nebo nechtěly připojit. Např.:

 

Kanada: Kanadská Unie, "Unie of Chathan"

USA: Voršilky od Neposkvrněného Početí (Louisville), Voršilky z Clevelandu, Voršilky od sv. Josefa

Německo: Federace sv. Anděly, Voršilská kongregace z Kalvarienbergu
Belgie: Kongregace voršilek z Thildonku, Voršilky v Liege, Voršilky z Waver
Itálie: Voršilky sv. Panny, Voršilky sv. Karla Boromejského, Voršilky, dcery Panny M. Neposkvrněné z Verony, Dcery sv. Anděly (Andělinky)
Polsko: Voršilky od Ježíše v Agonii
a  mnohé další.....

 

Mladý výhonek zasazený Andělou Merici se stal velkým stromem, jehož větve pokrývají celou zemi.

Voršilky jsou na všech kontinentech a takřka ve všech zemích.

Přes rozličnosti jejich způsobu života - v kongregacích, autonomních klášterech nebo sekulárních institutech

- všechny voršilky cítí, že náležejí k téže velké rodině a následují příklad svaté Anděly.

Svými spisy jim Anděla nabízí i dnes své dědictví a vede je v jejich osobním životě i v jejich apoštolské práci.

 

 

Další užitečné kontakty - převzato z našich mezinárodních stránek: www.ursulines-ur.org

 

 

Vidimus Dominum
A shared project of the UISG – International Union of Superiors General (women) – and the USG – Union of Superiors General (men) – the site is looked after by an editorial commission of men and women religious of various nationality. The Hompeage of this site contains direct links to SEDOS, Fides, L'Osservatore Romano, Vatican Radio, Talitha Kum, Solidarity with South Sudan, and much more....
The Emmaus Series
Resource for Sunday Reflections.
Province de France/Belgique/Espagne, Union romaine
Website of the Province of France/Belgium/Spain - many articles written in English
Province of Poland
Website of the Province of Poland. There is a "Change language" box to select another language.
Ursulines in Cyberspace
International Study Center - Saint Angela and Saint Ursula (in Italian, French, English)

To receive the Company of St. Ursula in the USA e-newsletter, write to csu@fuse.net
The Daughters of Saint Angela of Brescia
Website of the Compagnia di Sant'Orsola in seven languages
German Federation of Ursulines
Website of the German-speaking federation of Ursulines. Many articles in multiple languages.
In Dialogue...On the Way
Merician blogspot (in Italian)
J.P.I.C. Formation Resources
Justice, Peace, Integrity of Creation Formation Resources. Available on this site is a downloadable free copy of the book, "Guide Us in Your Justice, A Formation Itinerary for a Prophetic Religious Life," by the JPIC in Rome. On the left side of the page, click on En_JPICinFormation to find 6 translations.
KBA Foncaba
La FONCABA est une ONG reconnue par les autorités, spécialisée dans le renforcement des capacités de la société civile en Afrique.
Make Every Woman Count
Promoting the empowerment of African women and girls