Fotoalbum

"Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů." Řím 8, 19
Ježíš nám říká: "Má krev i tebe obmývá."