Podle charizmatu naší Zakladatelky sv. Anděly máme zpřítomňovat v církvi tvář Ježíše Krista - Snoubence. Snažíme se toto poslání ztělesňovat duchovním mateřstvím uskutečňovaným především evangelizační výchovou a povznesením ženy.

"Podle příkladu sv. Anděly budeme mít velkou úctu k těm,
ke kterým přicházíme v našich apoštolských úkolech.
Naše osobní styky s nimi nám dovolí lépe jim porozumět
a pomáhat jim s úctou k Božímu volání v jejich životě.
Pravá láska a pokorná služba způsobí,
že naše vztahy k nim budou vlídné a laskavé,
jak nám to naše zakladatelka doporučuje."
(Srov. Stanovy čl. 96)

Žijeme v sesterských komunitách, ve kterých se snažíme sladit dobro jednotlivých osob, komunity i požadavky našeho apoštolského poslání.

"Kristus nás zve, abychom - jako první křesťané - vytvořily komunitu, která má jen jedno srdce a jednu duši naplněnou radostí z jeho přítomnosti. Je úzký vztah mezi kvalitou komunitního života a věrností našemu zasvěcení."
(Stanovy čl. 75)

"Jsme zasvěceny Bohu v církvi a skrze církev. Jako svatá Anděla milujeme církev, chceme jí zůstat věrné a dbát jejího hlasu."
(Stanovy čl. 6)

"Naše řeholní zasvěcení je vnitřní pouto, jímž se ve víře vyjadřuje naše svobodná odpověď na nevysvětlitelnou výzvu Boží. Má své kořeny ve křtu. Veřejným složením tří slibů, které přijímá církev, dáváme se plně Bohu k jeho cti a službě."
(Stanovy čl. 9)

Zapojujeme se do pastorační práce místní církve - zvl. ve školách, ve farnostech (v hnutích mládeže a dospělých, při různých akcích výchovného rázu) atd. Též misionářské působení je v tradici našeho řádu. Chceme hlásat Ježíše Krista, aby On byl poznáván, milován a uctíván všemi národy.