Společnosti sv. Voršily se dostalo příznivého přijetí - jak v průběhu času vzrůstal počet jejích členek.

Po smrti Anděly r. 1540 se Společnost rozšířila do většiny velkých severoitalských měst.

Právě v Miláně, kde se jim dostalo označení "Učitelky", je Karel Boromejský vyzval, aby vyučovaly a vedly mládež.

Na konci 17. století ve Francii se Společnost sv. Voršily mění v řeholní společenství s přísnou klauzurou.

V takovéto formě se sestry dostaly také r. 1655 do Čech a současně se nepřestaly věnovat výchově.