Ve svaté Voršile a jejích družkách, kterým Anděla svěřila nově založenou Společnost, dala členkám mladé Společnosti ochránkyně, které jim budou připomínat statečnost, čistotu a věrnost Kristu panen prvotní církve.