"Buďte pozorné, se srdcem širokým a plným touhy" (Předmluva k Řeholi)

"Poslouchejte rady a vnuknutí, která nám Duch svatý neustále vkládá do srdce." (z VIII. kap. Řehole)

"Ať je ve vás síla a pravá útěcha Ducha svatého, abyste mohli statečně a věrně plnit úkol, který vám nastává." (Předmluva k Radám)

"Učte se od našeho Pána, který žil jako služebník a poslouchal věčného Otce až k smrti." (Rada první)

"Kéž se snaží vnést pokoj a svornost tam, kde budou." (z páté Rady)

"Ať mají Ježíše Krista jako svůj jediný poklad, neboť v něm bude i jejich láska." (z páté Rady)

"Proste a vybízejte k modlitbě, aby Bůh neopouštěl svou církev, ale sám ji obnovoval" (ze sedmé Rady)

"Buďte spojeny jedna s druhou poutem lásky tím, že se ctíte, pomáháte si a snášíte se v Ježíši Kristu." (z poslední Rady)

"Bůh dal každému z nás svobodnou vůli a nikomu nechce činit násilí, ale pouze ukazuje, zve a radí." (ze třetího Odkazu)

"Vaše hlavní útočiště ať je vždy u nohou Ježíše Krista. Tam se společně modlete a Kristus bude uprostřed vás." (z posledního Odkazu)

"A kdyby doba a potřeby vyžadovaly nová nařízení nebo nějakou změnu, udělejte je moudře a po dobrém uvážení." (poslední Odkaz)