„Ježíš náš jediný poklad“

Spolu s Andělou svědčíme o našem spojení s Ježíšem tím, že ho následujeme jako zasvěcené ženy (sliby). Následující rysy jsou integrální částí naší identity:

1. Prožívat paskální tajemství

 • v jednotě s Ježíšem jako nevěsty Krista a duchovní matky, které dávají a podporují život

 • jako ženy víry, radosti a naděje, odvážné ženy, které umí riskovat

 • jako ženy smíření a tvůrkyně spravedlnosti a pokoje

 • tím, že jsme prorockým hlasem v Církvi a ve světě

 • tím, že prožíváme komunitní rozměr ve všech aspektech našeho života

 • tím, že se učíme vystačit s málem

2. Kontemplativní v činu

 • Kontemplativní duch vyzařuje ze všeho, co jsme, co říkáme a konáme

 • Úcta k planetě Zemi a život v souladu s celým stvořením

 • Učenlivost vůči Duchu svatému

3. Úcta ke každé osobě

 • Tím, že jsme skutečně přítomné u každého člověka a v každé situaci

 • Poznávat každou osobu v její celistvosti

 • Úcta k lidské a duchovní cestě každé osoby

4. Komunita

 • Poutnice spolu v modlitbě i v poslání

 • Důraz kladený na vzájemné sdílení se a na kvalitu vztahů, které podporují život

 • Život v solidaritě mezi lidmi

 • Přijímání druhých do komunity (pohostinnost)

 • Viditelnost našeho komunitního života

 • Svědkové různosti v jednotě

 • Prožívání našeho ,,insieme“ v Církvi jako mezinárodní komunita

5. Poslání

 • být schopnými přizpůsobení a tvořivosti, abychom mohly odpovídat na nové možnosti

 • hlásat Dobrou zvěst tím, že budeme ve službě růstu a rozvoje každé osoby, zvláště mladých a žen

 • spolupracovat s laiky na našem sdíleném poslání

 • vycházet, abychom nacházely nové způsoby setkávání se s mladými

 • pracovat na inkulturaci evangelia, abychom mohly hlásat Boží Slovo všem

 • pracovat na změně sociálních struktur ve spojení s jinými organizacemi

 • dát hlas evangelijním hodnotám

 • setkávat se s jinými skupinami: křesťanská vyznání, jiná náboženství a kultury

 • pracovat pro spravedlnost a pokoj s chudými a těmi, kteří jsou na okraji společnosti setkání formátorek