Formace?
To je cesta přeměny osoby v Ježíše Krista.
Formace ...se zakládá především na působení
Ducha svatého ...Zahrnuje celý život a podmiňuje
z velké části jeho duchovní hloubku a její
apoštolské vyzařování.

(Stanovy čl. 106)

"Přijďte a vizte"
Postulát
- trvá od šesti měsíců do dvou let
- účast na životě a apoštolátu Institutu (ŘU řádu sv. Voršily) - většinou již v komunitě

"Zůstali u Něho"
Noviciát
- obvyklá doba: dva roky
- nutnost jisté samoty k osobní a společné modlitbě a ke studiu, zvláště Písma svatého

"Chodili s Ním"
Juniorát
- období dočasných slibů: trvá cca pět let
- prohloubení duchovní, lidské a odborné přípravy

"Pojďte stranou"
Třetí probace
- období obnovy nabídnuté každé sestře po 10- 15 letech života v apoštolátě
- tvoří významnou zkušenost církve a internacionalitu našeho Institutu