„A kdyby se podle nutnosti doby měla dát nová nařízení nebo něco udělat jinak, udělejte to moudře po dobrém uvážení.“
Svatá Anděla Merici

Praha

Kostel svaté Voršily a farnost sv. Vojtěcha

Roku 1678 byl dostavěn klášter a v letech 1699 - 1704 byl v jeho blízkosti vystavěn i kostel ke cti a slávě velké patronky řádu sv. Voršily.

Přejít na web kostela
„Dne 24. září 1702 v den památky sv. Gerarda, byl slavnostně položen základní kámen ke kostelu sv.Voršily, ačkoliv stavba již značně pokročila.“ Základní kámen posvětil pomocný pražský biskup a opat premonstrátského řádu „z hory Sionu v Praze“, Vít Seypl.