Modlitba s Andělou Merici. Paulínky, Praha 2001 - český překlad z "Prier avec Angèle Merici"

Anděla se modlila takto:

"Signor mio, illumina le tenebre del cuor mio, et dammi gratia piu presto di morire,
che mai hoggi offenda la tua divina Maestade.
Et assegura i miei affetti et sensi, che non prevariccheno né
a destra, né a sinistra,
né me rivoltino dalla lucidissima faccia tua,
che contenta ogni cuor afflitto"

 

A takto by se asi Anděla modlila dnes:

Pane, v mém srdci je tma;
dej mi své světlo a svou sílu, abych ti byla věrná. Posilni mě v nitru
a dej mi pokoj do srdce. Jsem smutná, že v sobě poznávám
tolik nespravedlnosti a tolik zla. A proto Tě prosím stále a všude:
smiluj se nade mnou a dej mi čas, abych se mohla kát.
Pane, odpusť mi všechno zlo, kterého jsem se dopustila
v průběhu celého svého života.
Odpusť také mým rodičům a přátelům.
Vím, že Tě o to mohu prosit, protože Ty jsi na sebe již vzal
hříchy všech lidí.
Chci Pane, aby sis vzal celé mé srdce.
Je mi líto, že jsem Tě začala následovat tak pozdě.
A ještě dnes nacházím výmluvy a kladu si podmínky své služby.
Rozhojni, prosím Tě, mou lásku k Tobě i k mým bližním,
aby pro mě bylo snazší sloužit.
Prosím Tě zvláště za ty, kteří Tě neznají:
otevři jejich oči a jejich srdce pro svou lásku.
A prosím Tě o toto:
učiň, abych mohla navzdory svým slabostem
o Tobě svědčit.