Nyní v naší republice působí Sestry voršilky Římské unie na 3 místech, a to:  v Praze, v Jiřetíně pod Jedlovou 
a v Olomouci.

PRAHA
-  sídlo Sester voršilek Římské unie a komunita sester, Základní škola sv. Voršily v Praze, Mateřská škola sv. Voršily v Praze

OLOMOUC
- část komunity sester, Základní škola sv. Voršily v Olomouci

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
- nejstarší sestry komunity

 

Sestry voršilky Římské unie dále rozvíjí svou činnost,
aby byly formováni křesťané angažovaní v "nové evangelizaci" Evropy.
Snažíme se prohloubit svou současnou službu Církvi,
a proto už také nezůstáváme jen ve voršilských školách...
Chceme pozorně vytvářet všechny formy apoštolátu mezi mládeží,
v rodinách a mezi laiky, se kterými spolupracujeme.
Hledáme uplatnění podle potřeby doby (jak k tomu vyzývá naše Zakladatelka)
- snažíme se jít tam - kde nás Pán volá.

 

Dále máme bližší spolupracovnice: "DCERY SV. ANDĚLY" - ženy, které jsou v blízkosti našich domů a škol, tvoří spolu společenství a několikrát do roka se scházejí. Se sestrami komunity jsou úzce spojeny (jak při modlitbě, tak při jiných činnostech). Snaží se žít charizma sv. Anděly, naší zakladatelky - což nevylučuje jejich život ve světě.