Z podnětu papeže Lva XIII. vznikla Římská unie.

Ve světě jsou ale i jiné voršilské unie a kongregace (43), které se z různých důvodů k Římu nemohly nebo nechtěly připojit. Např.:
Kanada: Kanadská Unie, "Unie of Chathan"
USA: Voršilky od Neposkvrněného Početí (Louisville), Voršilky z Clevelandu, Voršilky od sv. Josefa
Německo: Federace sv. Anděly, Voršilská kongregace z Kalvarienbergu
Belgie: Kongregace voršilek z Thildonku, Voršilky v Liege, Voršilky z Waver
Itálie: Voršilky sv. Panny, Voršilky sv. Karla Boromejského, Voršilky, dcery Panny M. Neposkvrněné z Verony, Dcery sv. Anděly (Andělinky)
Polsko: Voršilky od Ježíše v Agonii
a mnohé další.....

Mladý výhonek zasazený Andělou Merici se stal velkým stromem, jehož větve pokrývají celou zemi.
Voršilky jsou na všech kontinentech a takřka ve všech zemích.
Přes rozličnosti jejich způsobu života - v kongregacích, autonomních klášterech nebo sekulárních institutech
- všechny voršilky cítí, že náležejí k téže velké rodině a následují příklad svaté Anděly.
Svými spisy jim Anděla nabízí i dnes své dědictví a vede je v jejich osobním životě i v jejich apoštolské práci.