„Tento měsíc se budeme modlit zejména za řeholnice a zasvěcené ženy. Čím by byla církev bez řeholnic a zasvěcených laiček? Bez nich nelze církvi porozumět. Vyzývám všechny zasvěcené ženy, aby rozlišovaly a zvolily si to, co je dobré pro jejich poslání vzhledem k výzvám světa, které prožíváme. Naléhavě je žádám, aby pokračovaly v práci s chudými, s lidmi na okraji společnosti, se všemi, kteří byli zotročeni obchodníky s lidmi; zejména je žádám, aby se zaměřily na tuto oblast. A modleme se, aby byly schopny ukazovat krásu Boží lásky a soucitu jako katechetky, teoložky a duchovní doprovázející. Vyzývám je, aby bojovaly, když se s nimi v některých případech zachází nespravedlivě, a to též uvnitř církve; když se jejich služba, která je tak velká, snižuje na služebnost, a to někdy ze strany mužů církve. Ať je to neodradí. Kéž i nadále zviditelňují Boží dobrotu prostřednictvím apoštolských skutků, které konají, především však skrze svědectví svého zasvěcení.  Modleme se za řeholnice a zasvěcené ženy; plni vděčnosti za jejich poslání a odvahu jim vyprošujme, aby i nadále nacházely nové odpovědi na výzvy naší doby. Děkuji vám za to, kdo jste, co děláte a jak to děláte“.