Na slavnost sv.Františka byla přijata do noviciátu naše postulantka Katka....

Spolu s řeholním oděvem obdržela i nové jméno: Sr. Lucie

Nevstupovala sama...spolu s ní začala noviciát v Římě také Sr. I-wen z Tajwanu.

Oběma vyprošujeme hojnost Božích darů a milostí! Kéž je provází síla Ducha Svatého spolu s ochranou Panny Marie!


Fotoalbum

Sr. Lucie
Sr. I-wen a Sr.Lucie
Společně....
Ještě několik dní před vstupem - adaptační čas...