Nyní působí v naší republice 3 KOMUNITY sester voršilek Římské unie a to v Praze, v Jiřetíně pod Jedlovou (sev. Čechy) a v Olomouci (filiální komunita).

PRAHA
- komunita sester; sídlo ČM provincie ŘU řádu sv. Voršily, Základní škola sv. Voršily v Praze, Mateřská škola sv. Voršily v Praze

OLOMOUC
- komunita sester, Základní škola sv. Voršily v Olomouci

JIŘETÍN POD JEDLOVOU
- komunita sester, dům na víkendy pro rodiny našich příbuzných

 

Českomoravská provincie ŘU řádu sv. Voršily dále rozvíjí svou činnost,
aby byly formováni křesťané angažovaní v "nové evangelizaci" Evropy.
Snažíme se prohloubit svou současnou službu Církvi,
a proto už také nezůstáváme jen ve voršilských školách...
Chceme pozorně vytvářet všechny formy apoštolátu mezi mládeží,
v rodinách a mezi laiky, se kterými spolupracujeme.
Hledáme uplatnění podle potřeby doby (jak k tomu vyzývá naše Zakladatelka)
- snažíme se jít tam - kde nás Pán volá.

 

Dále máme bližší spolupracovnice: "DCERY SV. ANDĚLY" - ženy, které jsou v blízkosti našich komunit, tvoří spolu společenství a několikrát do roka se scházejí v některé z našich komunit. Se sestrami v komunitách jsou úzce spojeny (jak při modlitbě, tak při jiných činnostech). Snaží se žít charizma sv. Anděly, naší zakladatelky - což nevylučuje jejich život ve světě.