Možnost setkání Přidružených :  několikrát do roka v místech našich domů  

Kontaktní sestra:  Sr.Magdalena - magdalena.osu@centrum.cz

Jestli…

– je vám blízké naše charisma, oslovuje vás osobnost sv. Anděly Merici a její spiritualita

– chcete se prohlubovat v duchovním životě

– chcete nám pomoci v našich konkrétních potřebách (v zahradě, v kostele, ve škole... nebo jinde) podle svých možností

– neváhejte se ozvat a setkávat se pravidelně

        V zahraničí – v Mexiku „Los Asociados de Santa Ángela“, ve Francii jsou to Des Associés -„Amis de sainte Angèle“ – každá země má trochu jiný model přidružených, ale vždy je to o vzájemné modlitební podpoře, duchovním sdílení a konkrétní pomoci – o žitém Andělině charismatu: „slovem i svědectvím života odpovídat na tu nejzákladnější lidskou potřebu; potřebu Boha, sdílet se o bohatství své víry, nabízet těm, kdo se na nás obracejí, útěchu, radu a pokoj.“
Z Čl.95 našich Stanov